Urzędy, instytucje

Urzędy, instytucje

Ostatnie lata pokazują, że administracja samorządowa doceniła wysiłki nasze i całej branży marketingu mobilnego, co przełożyło się na lawinowe wdrażanie masowej komunikacji SMS w miastach, gminach i powiatach.
Urzędy wprowadzają dla swoich mieszkańców SMS-owe powiadomienia nie tylko o zagrożeniach, ale i ważnych wydarzeniach lokalnych.

Przykład wykorzystania

Ankietowanie

Sondaże i badania preferencji mieszkańców. Pomoc w pracach Rady Miasta, Gminy

Informowanie mieszkańców o zagrożeniach:

wichury, powódź, ulewne deszcze, śnieżyce

Powiadamiania

  • o przygotowanych do odbioru dokumentach
  • o umówionym spotkaniu lub o jego odwołaniu
  • o nieuregulowanych należnościach

Tworzenie grup tematycznych

Mieszkańcy mogą otrzymywać bezpłatne informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp

Kampanie promocyjne:

imprezy masowe, bezpłatne badania medyczne

Organizowanie konkursów SMS-owych lub MMS-owych

Organizowanie konkursów: wakacyjnych na najładnijszą posesję, na najłdniejszy balkon

Odbieraj SMS-y oraz MMS-y.

Pozyskiwanie informacji o zagrożeniach, o ciekawych, wartych uwagi wydarzeniach, zjawiskach lub dokumentujących nieprawidłowości także tych o charakterze przestępczym