Masowe wysyłki MMS-ów

Przemawiaj do wyobraźni klientów za pomocą obrazu i dźwięku

Wiadomości MMS to wiadomości multimedialne, które umożliwiają wysyłanie:

plików audio - AMR, MP3, MIDI, WAV (muzyka, nagrania lektorskie)

plików graficznych - JPEG, GIF, animowany GIF (zdjęcia)

plików video - MPEG4, H.263, Quicktime (fragmenty filmów, spoty reklamowe, gry, prezentacje)

długich wiadomości reklamowych w postaci plików tekstowych – doc, dot, txt, rtx, xls, csv, pdf (umowy, regulaminy).

Rozmiar pliku aż do do 300 KB