Home Location Register

Rzetelna walidacja numeru telefonu komórkowego

Home Location Register, HLR (ang.)

Rejestr Abonentów Macierzystych

jest jednym z wielu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, używany w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach. Inaczej mówiąc jest to baza danych, która przechowuje informacje dotyczące abonentów zarejestrowanych w danym systemie.

W ramach usługi Klient otrzymuje następujące informacje:

  • czy numer jest niedostępny lub nieprawidłowy
  • czy numer został przeniesiony do innej sieci. Jeżeli tak to do jakiej
  • o sieci macierzystej, z której pochodzi numer
  • identyfikator informujący o kraju

Dostęp do usługi:

Przyślij bazę numerów w postaci dowolnego pliku. Za godzinę otrzymasz kompletny raport z wykonania usługi.

 Dla kogo?

Wiedza na temat numerów zdobyta dzięki usłudze HLR może przyczynić się do zredukowania kosztów kampanii SMS lub telemarketingowej w każdej firmie.