Odbieraj SMS-y i MMS-y w komputerze

Prosty sposób na odbieranie wiadomości SMS i MMS

Platforma Telekomunikat poza standardową wysyłką SMS/MMS umożliwia także masowy odbiór wiadomości SMS oraz MMS. Odbiór wiadomości SMS/MMS jest możliwy na kilka sposobów, w zalezności od schematu, jaki ustali organizator kampanii. Odbiór wiadomości SMS/MMS jest dowolnie konfigurowany przez organizatora kampanii.

Odpowiedzi SMS MINI

SMS MINI to jeden z dwóch rodzajów SMS-ów, jakie można wysyłać z platformy Telekomunikat. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wiadomości SMS jest to, że wysyłane są one z dziewięciocyfrowych, losowych numerów będących w dyspozycji operatora. Pomimo tego, że wysyłane wiadomości SMS są z różnych numerów to odpowiedzi SMS będą spływały do skrzynki odbiorczej organizatora kampanii. Należy podkreślić, że ten rodzaj odpowiedzi możliwy jest tylko po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS. Odbiorca wiadomości nie może wysłać odpowiedzi wprowadzając ręcznie numer, z którego otrzymał wiadomość. Może jedynie użyć dostępnej w telefonie funkcji "odpowiedz" na wiadomość. Odpowiedzi SMS MINI są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację dwukierunkową. Odbiór tego typu wiadomości nie wymaga po stronie organizatora kampanii żadnej konfiguracji ani ponoszenia kosztów.

Odbieranie odpowiedzi SMS MINI jest bezpłatne.

Odbiorca, który otrzymał wiadomość SMS typu MINI może przesłać organizatorowi kampanii dowolnej treści wiadomość używając tylko funkcji "odpowiedz". Ze względu na techniczne aspekty tego rozwiązania nie możemy zagwarantować, że wszystkie odpowiedzi wysłane na wiadomości SMS typu MINI znajdą się w skrzynce odbiorczej organizatora kampanii. Im więcej czasu upłynie od odebrania wiadomości SMS typu MINI, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że odpowiedź wpłynie do skrzynki odbiorczej.

Za wysłanie SMS-a w odpowiedzi na SMS typu MINI odbiorca ponosi koszt, zgodnie z cennikiem swojego operatora

Współdzielony Numer Dostępowy (WND SMS)

Odbiór wiadomości SMS jest możliwy także na tzw Współdzielonym Numerze Dostępowym (WND SMS). Każdy z użytkowników platformy Telekomunikat ma możliwość korzystania z tej funkcjonalności jeżeli posiada zawartą umowę na zasadzie opcji.

Bezpłatne odbieranie przychodzących wiadomości SMS na Współdzielony Numer Dostępowy.

Bezpłatna aktywacja funkcjonalności Współdzielony Numer Dostępowy

Utrzymanie funkcjonalności Współdzielony Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Jak to działa?

Współdzielony Numer Dostępowy to jeden numer (503 340 503) dostępny dla wszystkich użytkowników platformy Telekomunikat.

Jak to możliwe, że jednym numerem mogą posługiwać się wszyscy użytkownicy?

Funkcjonalność działa w oparciu o prefiksy lub inaczej zwane hasłami dostępowymi, które muszą być niepowtarzalne. Na platformie Telekomunikat nie mogą znajdować się dwa identyczne prefiksy. Prefiksy umożliwiają platformie Telekomunikat przyporządkowywać je określonym użytkownikom. Użytkownik może posiadać na swoim koncie dowolną ilość Prefiksów. Podlegają one jednorazowej rejestracji, która gwarantuje, że prefiksy będą niepowtarzalne. Prefiksem mogą być dowolne słowa lub wyrażenia, jednakże nie powinny być mocno skomplikowane.

Prefiksy umożliwiają grupowanie określonych grup kontaktów. Mając przyporządkowane określone Prefiksy do określonych grup kontaktów możemy kierować bardzo precyzyjny przekaz marketingowy tylko do wybranych grup.

Przykłady zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi
 • prowadzenie konkursów i zabaw

Firmy chcące kierować przekaz marketingowy do klientów muszą posiadać bazę kontaktów. Bazę można kupić, wynająć lub zbudować własną. Aby zbudować własną bazę możesz posłużyć się funkcjonalnością Współdzielony Numer Dostępowy. Współdzielony Numer Dostępowy to funkcjonalność, dzięki której bez dużego wysiłku można budować lub powiększać własną bazę kontaktów.

Wdrożenie

Poinformuj jak największą grupę osób (dowolnym sposobem: prasa, TV, radio, ulotki, Internet) o możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji o promocjach, ofertach specjalnych, konkursach lub wydarzeniach bezpośrednio na ich telefony komórkowe, jako komunikaty SMS lub MMS.
Osoba chcąca otrzymywać takie informacje musi wysłać wiadomość SMS z określonym Prefiksem, np.:KREDYT, KULTURA, SPORT, KRYZYS. Od tej chwili użytkownik usługi będzie otrzymywał komunikaty SMS lub MMS z wybranej dziedziny. Aby wyrejestrować sie z usługi wystarczy wysłać ponownie wiadomość SMS z tym samym Prefiksem.
Za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej użytkownik ponosi koszt jedynie jak za zwykłego SMS-a. Odbierane przez użytkownika komunikaty SMS lub MMS są bezpłatne.

Przedstawione poniżej przykłady dotyczą wykorzystania w sektorze społeczno-politycznym. Usługa jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz miast i gmin z mieszkańcami.
Przy pomocy Usługi Telekomunikat mieszkańcy miasta, gminy, dzielnicy mogą otrzymywać informacje m.in. o:

 • zagrożeniach - wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie,
 • awariach i remontach - pęknięta rura i brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu,
 • imprezach - kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach,
 • i wiele innych - np. sesje Rady lub posiedzenia komisji w ważnych sprawach.

 

Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KULTURA będa otrzymywać informacje z zakresu wydarzeń kulturalnych.  SMS o treści kultura wysłany na numer dostępowy
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KRYZYS będa otrzymywać informacje o nadchodzących niebezpieczeństwach  SMS o treści kryzys wysłany na numer dostępowy

Współdzielony Numer Short Code (WSC SMS)

Odbiór wiadomości SMS jest możliwy także na tzw Współdzielonym Numerze Short Code (WSC SMS). Każdy z użytkowników platformy Telekomunikat ma możliwość korzystania z tej funkcjonalności jeżeli posiada zawartą umowę na zasadzie opcji.

Bezpłatne odbieranie przychodzących wiadomości SMS na Współdzielony Numer Short Code.

Bezpłatna aktywacja funkcjonalności Współdzielony Numer Short Code

Utrzymanie funkcjonalności Współdzielony Numer Short Code może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Jak to działa?

Współdzielony Numer Short Code to jeden numer (4301) dostępny dla wszystkich użytkowników platformy Telekomunikat.

Jak to możliwe, że jednym numerem mogą posługiwać się wszyscy użytkownicy?

Funkcjonalność działa w oparciu o prefiksy lub inaczej zwane hasłami dostępowymi, które muszą być niepowtarzalne. Na platformie Telekomunikat nie mogą znajdować się dwa identyczne prefiksy. Prefiksy umożliwiają platformie Telekomunikat przyporządkowywać je określonym użytkownikom. Użytkownik może posiadać na swoim koncie dowolną ilość Prefiksów. Podlegają one jednorazowej rejestracji, która gwarantuje, że prefiksy będą niepowtarzalne. Prefiksem mogą być dowolne słowa lub wyrażenia, jednakże nie powinny być mocno skomplikowane.

Prefiksy umożliwiają grupowanie określonych grup kontaktów. Mając przyporządkowane określone Prefiksy do określonych grup kontaktów możemy kierować bardzo precyzyjny przekaz marketingowy tylko do wybranych grup.

Przykłady zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi
 • prowadzenie konkursów i zabaw

Firmy chcące kierować przekaz marketingowy do klientów muszą posiadać bazę kontaktów. Bazę można kupić, wynająć lub zbudować własną. Aby zbudować własną bazę możesz posłużyć się funkcjonalnością Współdzielony Numer Dostępowy. Współdzielony Numer Dostępowy to funkcjonalność, dzięki której bez dużego wysiłku można budować lub powiększać własną bazę kontaktów.

Wdrożenie

Poinformuj jak największą grupę osób (dowolnym sposobem: prasa, TV, radio, ulotki, Internet) o możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji o promocjach, ofertach specjalnych, konkursach lub wydarzeniach bezpośrednio na ich telefony komórkowe, jako komunikaty SMS lub MMS.
Osoba chcąca otrzymywać takie informacje musi wysłać wiadomość SMS z określonym Prefiksem, np.:KREDYT, KULTURA, SPORT, KRYZYS. Od tej chwili użytkownik usługi będzie otrzymywał komunikaty SMS lub MMS z wybranej dziedziny. Aby wyrejestrować się z usługi wystarczy wysłać ponownie wiadomość SMS z tym samym Prefiksem.
Za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej użytkownik ponosi koszt jedynie jak za zwykłego SMS-a. Odbierane przez użytkownika komunikaty SMS lub MMS są bezpłatne.

Przedstawione poniżej przykłady dotyczą wykorzystania w sektorze społeczno-politycznym. Usługa jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz miast i gmin z mieszkańcami.
Przy pomocy Usługi Telekomunikat mieszkańcy miasta, gminy, dzielnicy mogą otrzymywać informacje m.in. o:

 • zagrożeniach - wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie,
 • awariach i remontach - pęknięta rura i brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu,
 • imprezach - kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach,
 • i wiele innych - np. sesje Rady lub posiedzenia komisji w ważnych sprawach.

 

Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KULTURA będą otrzymywać informacje z zakresu wydarzeń kulturalnych.  SMS o treści kultura wysłany na numer dostępowy
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KRYZYS będa otrzymywać informacje o nadchodzących niebezpieczeństwach  SMS o treści kryzys wysłany na numer dostępowy

Indywidualny Numer Dostępowy (IND SMS)

Odbieranie wiadomości SMS może być realizowane na Indywidualnym Numerze Dostępowym (IND SMS). Indywidualny numer dostępowy to numer przypisany tylko i wyłącznie do jednego użytkownika.

Bezpłatne odbieranie przychodzących wiadomości SMS na Indywidualny Numer Dostępowy.

Aktywacja funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Utrzymanie funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Jak to działa?

Indywidualny Numer Dostępowy (IND SMS) zasadą działania przypomina Współdzielony Numer Dostępowy, ale posiada o wiele większe możliwości. Główną zaletą IND jest brak konieczności tworzenia Prefiksów. Jednakże nie wykluczone jest ich posiadanie i stosowanie. W funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy można rejestrować dowolne Prefiksy, co w przypadku WND SMS byłoby niemożliwe. Użytkownik może posiadać na swoim koncie dowolną ilość Prefiksów. Podlegają one jednorazowej rejestracji.

Prefiksy umożliwiają grupowanie określonych grup kontaktów. Mając przyporządkowane określone Prefiksy do określonych grup kontaktów możemy kierować bardzo precyzyjny przekaz marketingowy tylko do wybranych grup.

Przykłady zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów,
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi,
 • prowadzenie konkursów i zabaw,
 • prowadzenie dialogu z odbiorcami, niezależnego od treści SMS,
 • ankiety SMS,
 • kompleksową obsługę wszystkich wiadomości przychodzących,
 • możliwość filtrowania w zakresie Prefiksów dokładnych, fraz oraz Prefiksu bazowego,
 • IND może stanowić nazwę nadawcy w wiadomości SMS typu STANDARD,
 • dowolna swoboda w tworzeniu treści Prefiksów,

Firmy chcące kierować przekaz marketingowy do klientów muszą posiadać bazę kontaktów. Bazę można kupić, wynająć lub zbudować własną. Aby zbudować własną bazę możesz posłużyć się funkcjonalnością Indywidualny Numer Dostępowy. Indywidualny Numer Dostępowy to funkcjonalność, dzięki której bez dużego wysiłku można budować lub powiększać własną bazę kontaktów.

Wdrożenie

Poinformuj jak największą grupę osób (dowolnym sposobem: prasa, TV, radio, ulotki, Internet) o możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji o promocjach, ofertach specjalnych, konkursach lub wydarzeniach bezpośrednio na ich telefony komórkowe, jako komunikaty SMS lub MMS.
Osoba chcąca otrzymywać takie informacje musi wysłać wiadomość SMS z określonym Prefiksem, np.:KREDYT, KULTURA, SPORT, KRYZYS. Od tej chwili użytkownik usługi będzie otrzymywał komunikaty SMS lub MMS z wybranej dziedziny. Aby wyrejestrować sie z usługi wystarczy wysłać ponownie wiadomość SMS z tym samym Prefiksem.
Za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej użytkownik ponosi koszt jedynie jak za zwykłego SMS-a. Odbierane przez użytkownika komunikaty SMS lub MMS są bezpłatne.

Przedstawione poniżej przykłady dotyczą wykorzystania w sektorze społeczno-politycznym. Usługa jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz miast i gmin z mieszkańcami.
Przy pomocy Usługi Telekomunikat mieszkańcy miasta, gminy, dzielnicy mogą otrzymywać informacje m.in. o:

 • zagrożeniach - wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie,
 • awariach i remontach - pęknięta rura i brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu,
 • imprezach - kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach,
 • i wiele innych - np. sesje Rady lub posiedzenia komisji w ważnych sprawach.
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KULTURA będa otrzymywać informacje z zakresu wydarzeń kulturalnych.  SMS o treści kultura wysłany na numer dostępowy
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KRYZYS będa otrzymywać informacje o nadchodzących niebezpieczeństwach  SMS o treści kryzys wysłany na numer dostępowy

Indywidualny Numer Short Code (ISC SMS)

Odbieranie wiadomości SMS może być realizowane na Indywidualnym Numerze Short Code (ISC SMS). Indywidualny Numer Short Code to numer składający się z czterech cyfr przypisany tylko i wyłącznie do jednego użytkownika.

Bezpłatne odbieranie przychodzących wiadomości SMS na Indywidualny Numer Dostępowy.

Aktywacja funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Utrzymanie funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Jak to działa?

Indywidualny Numer Short Code (ISC SMS) zasadą działania przypomina Współdzielony Numer Short Code , ale posiada o wiele większe możliwości. Główną zaletą ISC SMS jest brak konieczności tworzenia Prefiksów. Jednakże nie wykluczone jest ich posiadanie i stosowanie. W funkcjonalności Indywidualny Numer Short Code można rejestrować dowolne Prefiksy, co w pprzypadku Współdzielonego numeru byłoby niemożliwe. Użytkownik może posiadać na swoim koncie dowolną ilość Prefiksów. Podlegają one jednorazowej rejestracji.

Prefiksy umożliwiają grupowanie określonych grup kontaktów. Mając przyporządkowane określone Prefiksy do określonych grup kontaktów możemy kierować bardzo precyzyjny przekaz marketingowy tylko do wybranych grup.

Przykłady zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów,
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi,
 • prowadzenie konkursów i zabaw,
 • prowadzenie dialogu z odbiorcami, niezależnego od treści SMS,
 • ankiety SMS,
 • kompleksową obsługę wszystkich wiadomości przychodzących,
 • możliwość filtrowania w zakresie Prefiksów dokładnych, fraz oraz Prefiksu bazowego,
 • IND może stanowić nazwę nadawcy w wiadomości SMS typu STANDARD,
 • dowolna swoboda w tworzeniu treści Prefiksów,

Firmy chcące kierować przekaz marketingowy do klientów muszą posiadać bazę kontaktów. Bazę można kupić, wynająć lub zbudować własną. Aby zbudować własną bazę możesz posłużyć się funkcjonalnością Indywidualny Numer Dostępowy. Indywidualny Numer Dostępowy to funkcjonalność, dzięki której bez dużego wysiłku można budować lub powiększać własną bazę kontaktów.

Wdrożenie

Poinformuj jak największą grupę osób (dowolnym sposobem: prasa, TV, radio, ulotki, Internet) o możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji o promocjach, ofertach specjalnych, konkursach lub wydarzeniach bezpośrednio na ich telefony komórkowe, jako komunikaty SMS lub MMS.
Osoba chcąca otrzymywać takie informacje musi wysłać wiadomość SMS z określonym Prefiksem, np.:KREDYT, KULTURA, SPORT, KRYZYS. Od tej chwili użytkownik usługi będzie otrzymywał komunikaty SMS lub MMS z wybranej dziedziny. Aby wyrejestrować sie z usługi wystarczy wysłać ponownie wiadomość SMS z tym samym Prefiksem.
Za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej użytkownik ponosi koszt jedynie jak za zwykłego SMS-a. Odbierane przez użytkownika komunikaty SMS lub MMS są bezpłatne.

Przedstawione poniżej przykłady dotyczą wykorzystania w sektorze społeczno-politycznym. Usługa jest odpowiedzią na wzrastającą potrzebę poprawy jakości bezpośredniej komunikacji władz miast i gmin z mieszkańcami.
Przy pomocy Usługi Telekomunikat mieszkańcy miasta, gminy, dzielnicy mogą otrzymywać informacje m.in. o:

 • zagrożeniach - wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie,
 • awariach i remontach - pęknięta rura i brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu,
 • imprezach - kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach,
 • i wiele innych - np. sesje Rady lub posiedzenia komisji w ważnych sprawach.
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KULTURA będa otrzymywać informacje z zakresu wydarzeń kulturalnych.  SMS o treści kultura wysłany na numer dostępowy
Mieszkańcy miasta, którzy wysłali wiadomość SMS z hasłem KRYZYS będa otrzymywać informacje o nadchodzących niebezpieczeństwach  SMS o treści kryzys wysłany na numer dostępowy

Indywidualny Numer Dostępowy MMS (IND MMS)

Odbieranie wiadomości MMS może być realizowane tylko i wyłącznie na Indywidualnym Numerze Dostępowym MMS (IND MMS). Indywidualny Numer Dostępowy MMS to dziewięciocyfrowy numer przypisany tylko i wyłącznie do jednego użytkownika.

Bezpłatne odbieranie przychodzących wiadomości MMS.

Aktywacja funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Utrzymanie funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy może podlegać dodatkowym opłatom. Zawsze możesz negocjować cenę.

Jak to działa?

Indywidualny Numer Dostępowy MMS (IND MMS) służy tylko i wyłącznie do odbierania wiadomości MMS. Główną zaletą IND MMS jest brak konieczności tworzenia Prefiksów. Jednakże nie wykluczone jest ich posiadanie i stosowanie. W funkcjonalności Indywidualny Numer Dostępowy MMS można rejestrować dowolne Prefiksy. Użytkownik może posiadać na swoim koncie dowolną ilość Prefiksów. Podlegają one jednorazowej rejestracji.

Prefiksy umożliwiają grupowanie określonych grup kontaktów. Mając przyporządkowane określone Prefiksy do określonych grup kontaktów możemy kierować bardzo precyzyjny przekaz marketingowy tylko do wybranych grup.

Przykłady zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów,
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi,
 • prowadzenie konkursów i zabaw,
 • prowadzenie dialogu z odbiorcami,
 • kompleksową obsługę wszystkich wiadomości przychodzących,
 • możliwość filtrowania w zakresie Prefiksów dokładnych, fraz oraz Prefiksu bazowego,
 • dowolna swoboda w tworzeniu treści Prefiksów,

Porównanie

 Zaznacz, aby porównać

 Opcje

  SMS MINI1

  Współdzielone numery2

  Indywidualne numery3 

OPŁATY      
Opłata instalacyjna
Opłata abonamentowa
FUNKCJONALNOŚCI      
 Bezpłatny odbiór SMS
Nielimitowana ilość prefiksów
Prefiksy bazowe
Prefiksy frazy
Prefiksy usuwające
Prefiksy dokładne
Indywidualny numer telefonu

 

1 Odpowiedzi SMS MINI

2 Odbiór wiadomości na Współdzielonych Numerach Dostępowych - WND SMS oraz WSC SMS

3 Odbiór wiadomości na Indywidualnych Numerach Dostępowych -  IND SMS oraz ISC SMS

- Nie dotyczy

- funkcja dostępna

- funkcja niedostępna