Wysyłka wiadomości

Sposoby wysyłania wiadomości. Pojedyncze, masowe, zaplanowane , z wykorzystaniem gotowych galerii.

Pojedyncze wysyłanie wiadomości SMS i MMS

Pomimo, że usługa Telekomunikat w głównej mierze służy do masowego wysyłania wiadomości SMS oraz MMS, to można oczywiści wysyłać także pojedyncze wiadomości do określonych osób znajdujących się w bazie kontaktów lub poprzez wpisanie numeru telefonu z klawiatury.

Odbiorca otrzyma wysłaną wiadomość bardzo szybko. Zazwyczaj trwa to zaledwie kilka sekund.

Wiadomość SMS lub MMS redaguje się z wykorzystaniem klawiatury komputera, co wpływa na szybkość i wygodę.

Masowe wysyłanie wiadomości SMS i MMS

Masowy SMS to funkcjonalność, dzięki której nadawca może skutecznie reklamować swoje produkty lub usługi. Funkcjonalność ta pozwala na wysłanie jednakowej lub spersonalizowanej treści wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie (SMS mailing). Wystarczy wpisać tekst, zaznaczyć zdefiniowaną grupę odbiorców lub zaimportować ją z pliku Excel.

SMS mailing świetnie sprawdza się przy tworzeniu różnego rodzaju kampanii promujących towary, usługi, czy wydarzenia. Usługę tę można wykorzystać również w celu czysto informacyjnym, informując własnych klientów, petentów o wszelkiego rodzaju ważnych zmianach zachodzących w firmie.

Każda firma posiadająca nawet niewielka bazę Klientów, przy niewielkim nakładzie finansowym może wdrożyć usługę Telekomunikat.

Spersonalizowane wiadomości

Funkcjonalność ta pozwala na wysyłkę masowych wiadomości z indywidualną treścią do każdego z odbiorców. Można więc, poprzez jedno kliknięcie wysłać np. 1 000 000 wiadomości, gdzie każdy odbiorca otrzyma wiadomość innej treści (np. inne imię i nazwisko, inna data, inna kwota lub inny numer faktury). Najlepszym sposobem do realizacji spersonalizowanych masowych kampanii SMS jest wykorzystanie dołączonego do aplikacji 2Text szablonu Excel, w którym do każdej komórki można wpisać (wkleić) inny teks. W trakcie wysyłki tekst z poszczególnych komórek zostanie scalony i do odbiorcy dotrze w postaci spersonalizowanej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS z galerii

Zbliżają się święta. W dobrym tonie jest wysłanie do wybranych Klientów kartek z życzeniami. My proponujemy Ci wysłanie życzeń świątecznych w postaci SMS-a lub MMS-a. Nie masz jednak czasu na redagowanie wiadomości lub stworzenia specjalnej grafiki.

W aplikacji 2text jest gotowe rozwiązanie w postaci galerii gotowych wiadomości SMS napisanych przez kopirajterów zawierające życzenia świąteczne oraz piękne obrazy z motywami świątecznymi stworzone przez dobrych grafików.

Autoresponder

Autoresponder to funkcja, która umożliwia wysyłanie automatycznych odpowiedzi na nadesłane do platformy Telekomunikat wiadomości.

Celem Autorespondera jest poinformowanie osoby, która przysłała wiadomość do platformy Telekomunikat o określonej treści (tzw prefiks lub hasło dostępowe) o dopisaniu do bazy lub wyrejestrowaniu z bazy.

Autoresponder działa w oparciu o:

  • Współdzielony Numer Dostępowy (WND SMS)
  • Indywidualny Numer Dostępowy (IND SMS)
  • Współdzielony Numer Short Code (WSC SMS)
  • Indywidualny Numer Short Code (ISC SMS)

Przykład wykorzystania

Twój Prefiks (Hasło dostepowe) to np. "PROMOCJA".

Każdy, kto przyśle wiadomość do platformy Telekomunikat o treści "PROMOCJA" otrzyma automatyczną odpowiedź (wcześniej zredagowaną przez Ciebie) o treści "Dziękujemy za rejestrację w bazie TeleCom. Od tej chwili będziesz jako pierwszy otrzymywał powiadomienia o organizowanych promocjach przez naszą firmę"

Jeżeli z tego samego numeru telefonu zostanie powtórnie wysłana wiadomość o treści, takiej samej jak przy rejestracji, w tym przypadku  "PROMOCJA" to Autoresponder wyśle automatyczną informację o wyrejestrowaniu z bazy (Twój numer został trwale usunięty z bazy TeleCom).

Z powyższego opisu można wywnioskować, że Autoresponder oprócz funkcji automatycznego powiadamiania pełni także bardzo ważną funkcję usuwania danych z bazy, co jest szczególnie istotne zważywszy na obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Planowanie wysyłki

Planowanie wysyłki SMS lub MMS pojedynczej, czy masowej to prosta funkcjonalność ułatwiająca zarządzanie wysyłkami.

Dzięki planowaniu można określić datę, godzinę i minutę rozpoczęcia kampanii. Korzystając z planowanych wysyłek SMS, można zaplanować np. kampanie SMS na cały tydzień, gdzie codziennie, o określonej porze dnia, wysyłana będzie np. inna informacja do wskazanej grupy odbiorców. Dzięki tej funkcjonalności można zaplanować wysyłanie życzeń imieninowych, urodzinowych lub innych okazjonalnych. Planowanie to także doskonałe narzędzie do przypominania sobie lub współpracownikom o ważnych wydarzeniach.

Czarna lista

Czarna lista to funkcja, która uniemożliwia wysłanie wiadomości na numery znajdujące się na liście.

Powszechnie wiadomo, że aby można było wysłać jakąkolwiek wiadomość marketingową trzeba posiadać zgodę tej osoby na jej wysłanie. Takie zgody uzyskuje się dzięki specjalnym funkcjom zaimplementowanych w aplikacji 2Text.

Co się jednak stanie, gdy taka zgoda zostanie cofnięta?

Jeżeli baza telefonów była tworzona w aplikacji 2Tekst i jeżeli cofnięcie zgody nastąpiło poprzez przysłanie wiadomości do platformy Telekomunikat o określonej treści to aplikacja sama usunęła numer z bazy. Jeżeli natomiast baza pochodzi z innych źródeł i zachodzi konieczność usunięcia z niej jakiegoś numeru to możemy oczywiście zrobić to ręcznie albo możemy dodać ten numer do Czarnej listy.

Ankieta SMS

testuj ankietę sms

Ankiety SMS to bardzo ciekawa funkcjonalność usługi Telekomunikat. Dzięki tej możliwości można w bardzo krótkim czasie zaprojektować i przeprowadzić badania marketingowe lub konkursy, co może zaowocować ogromnymi korzyściami dla firmy.

Do czego w ogóle potrzebne są badania marketingowe? Otóż mają na celu pomóc w rozumieniu zjawisk na polu biznesowym, mają pomóc w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza tych kluczowych dla firmy. Mają też pomóc w kontroli i analizie wyników danego przedsięwzięcia. Przede wszystkim jednak ich celem jest zdobycie informacji, które umożliwią zaplanowanie kierunków dalszego rozwoju firmy lub przedsięwzięcia. W obecnych czasach bez odpowiedniego zbadania rynku, żaden produkt, żadna nowa marka czy firma oferująca nowatorskie usługi, nie ruszy ze swoim projektem.
Jednym z najłatwiejszych sposobów zbierania informacji jest ankieta SMS. Potrzebne dane można uzyskać tu niebywale szybko, a koszt takiego badania jest niewielki.

W naszych ankietach można stosować pytania otwarte oraz zamknięte:

  • Pytania otwarte to takie, na które respondent możne odpowiedzieć w dowolny sposób (słowo, fraza lub całe zdanie.
  • Pytania zamknięte to takie, na które respondent odpowiada wybierając odpowiedź z dostępnych opcji. W tego typu pytaniach respondent może otrzymywać pytania uzależnione od udzielonej wcześniej odpowiedzi.