Raportowanie

Kluczowe narzędzie do oceny skuteczności kampanii SMS

Raportowanie to niezbędne narzędzie do śledzenia rezultatów oraz oceny skuteczności realizowanych kampanii SMS.

Dzięki raportom można dowiedzieć się o aktualnym statusie każdej wysłanej wiadomości, który zmienia się w zależności od etapu, na jakim znajduje się ona w systemach telekomunikacyjnych oraz od zachowania się odbiorcy wiadomości, a raczej od jego telefonu.

W raporcie dostępne są następujące statusy wysłanych wiadomości SMS/MMS:

  • oczekujący - to status, który oznacza, że wiadomość została zarejestrowana w systemach operatora infrastrukturalnego i nastąpi próba doręczenia wiadomości do telefonu odbiorcy. Status ten może zmieniać się na doręczony lub niedoręczony w miarę upływu czasu
  • doręczony - status ten oznacza, że wiadomość została doręczona do odbiorcy
  • niedoręczony - to status, który świadczy o tym, że wiadomość nie została dostarczona do odbiorcy. Przyczyną niedostarczenia wiadomości jest zazwyczaj: wyłączony telefon, przepełniona skrzynka odbiorcza, telefon często traci zasięg lub jest po za zasięgiem
  • niewysłane - taki status posiadają wiadomości, które zostały odrzucone przez operatorów infrastrukturalnych. Za wiadomości posiadające status niewysłane operator nie pobiera żadnych opłat. Wiadomości uzyskują taki status gdy:
    • numer zawiera jakikolwiek błąd (zbyt mała lub zbyt duża ilość znaków, nieoczekiwany znak)
    • niepoprawny prefiks kraju
    • numer nie zgadza się z rodzajem wiadomości, która została wysłana. Np wiadomość SMS została wysłana na numer telefonu stacjonarnego

 Na końcu każdego raportu znajdują się statystyki, które informują ile wiadomości zostało wysłanych, ile wiadomości posiada status oczekujące, doręczone lub niedoręczone oraz skuteczność kampanii wyrażona w procentach.