Parametry SMS

Istnieje kilka czynników, które definiują różne sposoby wysyłania wiadomości SMS

Na platformie Telekomunikat można wykorzystywać kilka parametrów SMS związanych z wysyłaniem wiadomości

Dowolna nazwa nadawcy

Pole nadawcy to funkcjonalność, która umożliwia wybranie nazwy nadawcy przed wysłaniem wiadomości SMS.

Nazwa alfanumeryczna

pozwala na dodanie dowolnego tekstu, jaki będzie się wyświetlał odbiorcy w miejscu, gdzie zawsze pojawia się numer. Tekst, jako pole nadawcy może zawierać maksymalnie 11 liter bez polskich znaków. U odbiorcy SMS-a zamiast numeru telefonu pojawi się właśnie ten tekst, np. TELECOM.

Wiadomości wysyłane z własną nazwą firmy, produktu lub marki znacznie podnoszą prestiż organizatora kampanii.

Stosowanie nazwy alfanumerycznej jest całkowicie bezpłatne.

Nazwa numeryczna

Podczas wysyłania wiadomości SMS można także stosować nazwy w postaci numerów telefonicznych.

Nazwą nadawcy mogą być:

  • Współdzielony Numer Dostępowy (WND SMS)
  • Indywidualny Numer Dostępowy (IND SMS)
  • Współdzielony Numer Short Code (WNSC SMS)
  • Indywidualny Numer Short Code (INSC SMS)

Stosowanie nazwy alfanumerycznej może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Pole nadawcy stosowane jest w wiadomościach SMS typu Standard.

Jeżeli organizator kampanii posiada w dyspozycji kilka Nazw Nadawcy to przed rozpoczęciem wysyłki może wybrać dowolną nazwę w zależności od swoich potrzeb.


 

Polskie znaki

Używanie w wiadomościach SMS polskich znaków diakrytycznych powoduje skrócenie ich ze 160 do 70 znaków. Aby zapobiec niepożądanym skutkom stosowania polskich znaków, 2Text automatycznie rozpoznaje i konwertuje znaki diakrytyczne (tzw. ogonki) na znaki bez ogonków (ą -> a; ę -> e; ś -> s itp). Nie ma więc obawy, że wiadomość zostanie wysłana w dwóch lub trzech SMS-ach z powodu użycia w wiadomości polskich znaków.


Długie SMS-y

Standardowa wiadomość SMS zawiera 160 znaków. Aplikacja 2Text umożliwia wpisanie jednak treści wiadomości zawierającej aż 612 znaków (4 SMS-y).
Odbiorca wiadomości SMS otrzyma scalony tekst w postaci jednej wiadomości (o ile jego telefon posiada taką funkcjonalność).
Abonent usługi Telekomunikat taryfikowany jest w zależności od ilości wpisanych znaków w treści SMS-a.

  • Jeżeli ilość znaków wynosi do 160, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie jednego SMS-a.
  • Jeżeli ilość znaków wynosi od 161 do 306, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie dwóch SMS-ów.
  • Jeżeli ilość znaków wynosi od 307 do 459, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie trzech SMS-ów.
  • Jeżeli ilość znaków wynosi od 460 do 612, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie czterech SMS-ów.

Jeżeli wiadomość SMS ma więcej niż 160 znaków, to treść wiadomości dzielona jest na pojedyncze SMS-y, z których każdy ma 153 znaki. Pozostałe znaki, czyli 7, zarezerwowane są na informacje, mogące pozwolić na scalenie wiadomości w jednego długiego SMS-a.

Powyższe informacje dotyczą wiadomości bez polskich znaków. Aplikacja 2Tekst automatycznie konwertuje polskie znaki zawierające tzw. ogonki na litery bez ogonków. Np. ą -> a, ć -> c, ń -> n itp.


 

Tabela znaków

Sposób rozliczania wiadomości SMS odbywa się wg standardu infrastrukturalnych operatorów GSM. Poniższa tabela przedstawia zasady bilingowania.

Niektóre znaki, jak ~, ^, |, ], [, {, }, \, oraz znaki nowej linii (tzw. Entery) zajmują miejsce dwóch znaków w treści wiadomości (ze względu na stosowane w sieciach GSM kodowanie).
 
Tabela podziału SMS bez polskich znaków
Ilość wpisanych znaków Długość poszczególnych części SMS Ilość SMS-ów, które otrzyma odbiorca Ilość SMS-ów użytych do billingu klienta
1-160 1 x 160 znaków 1 1
161-306 2 x 153 znaków * 1 2
307-459 3 x 153 znaków * 1 3
460-612 4 x 153 znaków * 1 4
613-765 5 x 153 znaków * 1 5
766-918 6 x 153 znaków * 1 6

 

*) W wiadomościach zawierających powyżej 160 znaków treść tej wiadomości dzielona jest na pojedyncze SMS-y, gdzie każdy z nich ma 153 znaki. Pozostałe 7 znaków zarezerwowane jest na informacje pozwalające scalić wiadomości w jednego długiego SMS-a. 
Na Platformie Telekomunikat polskie znaki diakrytyczne (zwane potocznie ogonkami)konwertowane są automatycznie. Oznacza to, że bez obaw możesz wpisywać treść wiadomości z polskimi znakami. Wiadomość zanim zostanie wysłana zostanie poddana konwertowaniu i wszystkie "ogonki" zostaną zamienione na ich odpowiedniki bez "ogonków", np. ą->a, ę->e, ś->s, ó->o itp.