Prosty dostęp do usługi

Aplikacja 2Text zainstalowana na własnym komputerze nie sprawi nikomu żadnych problemów z obsługą.

Dostęp do usługi Telekomunikat świadczony jest za pomocą aplikacji 2Text. 2Text to aplikacjia typu desktop, którą instaluje się w systemie Windows czyli w komputerze użytkownika. W związku z tym wszystkie dane przechowywane są tylko i wyłącznie w komputerze a nie na serwerze dostawcy sytemu. W żadnym stopniu nie ingerujemy w treść wiadomości SMS, nie doklejamy również żadnych informacji oraz nie kontrolujemy numerów telefonów, na które wysyłane są wiadomości i nie limitujemy ich ilości.

Czytelne, nieskomplikowane oraz niebudzące wątpliwości funkcje programu sprawiają, że praca z aplikacją jest niezmiernie łatwa. Każdy, kto miał styczność z programem pocztowym nie będzie miał najmniejszego problemu z obsługą tego programu.

główne okno aplikacji 2Text

Okno główne aplikacji 2Text

W oknie głównym znajdują się: Skrzynka Odbiorcza, Skrzynka Nadawcza, Skrzynka Wysłane, Skrzynka Hasła oraz Skrzynka Kontakty.

okno tworzenia wiadomości SMS i MMS

Okno tworzenia wiadomości SMS lub MMS

Okno tworzenia wiadomości SMS lub MMS umożliwia wpisywanie tekstu przy pomocy klawiatury komputera.

baza kontaktów

Skrzynka Kontakty

Skrzynka Kontakty w sposób czytelny pozwala grupować kontakty w dowolną ilość grup i podgrup, co sprawia, że wysyłane SMS-y będą precyzyjnie docierały do właściwych osób.