Administrowanie danymi

Wygodne zarządzanie i bezpieczeństwo danych

W aplikacji 2Text znajdziemy narzędzia dzięki którym utworzenie bazy kontaktów, zarządzanie bazą, import, czy eksport danych jest bardzo proste.

Książka kontaktów

książka kontaktów
Książka Kontaktów służy do przechowywania danych podręcznych. W książce kontaktów powinny znaleźć się kontakty, do których często będą wysyłane wiadomości SMS lub MMS. Kontakty można dodawać pojedynczo lub hurtowo poprzez import pliku xls z bazą danych.
Książka kontaktów pozwala na budowanie zaawansowanej książki adresowej z podziałem na grupy i podgrupy. Dzięki takiej budowie książki adresowej można bardzo precyzyjnie określić odbiorców wiadomości SMS lub MMS.

Import kontaktów

Aby przyspieszyć proces tworzenia książki kontaktów, udostępniony jest w aplikacji 2Text specjalny szablon w formacie Excel.

W szablonie dostepne są następujące pola:

 • Firma
 • Nazwisko
 • Imię
 • Stanowisko
 • Zawód
 • Pseudonim
 • Telefon Komórkowy
 • Telefon Służbowy
 • Telefon Bezpośredni
 • Telefon Firmy
 • Telefon Domowy
 • SoftFon
 • Fax
 • E-mail1
 • E-mail2
 • E-mail3
 • www
 • Miejscowość
 • Ulica
 • Kod Pocztowy
 • Poczta
 • Województwo
 • NIP
 • Regon
 • Grupa Kontaktu
 • Podgrupa1
 • Podgrupa2
 • Podgrupa3
 • Podgrupa4
 • Podgrupa5
 • Podgrupa6
 • Podgrupa7

Najważniejszym elementem jest oczywiście telefon. Pozostałe pola mogą zostać niewypełnione. Jednakże niewypełnienie takich pól, jak Nazwisko, Grupa Kontaktu, czy Podgrupy uniemożliwią w przyszłości personalizowanie wysyłki SMS

Eksport kontaktów

W razie potrzeby całą utworzoną naszą Książkę Kontaktów możemy wyeksportować do pliku Excel. Taki wyeksportowany plik możemy potraktować jako kopię naszej Książki Kontaktów lub może posłużyć nam do skopiowania bazy na innym komputerze.

Współpraca z Outlook

Klienci, którzy korzystają z programu pocztowego Outlook wchodzącego w skład pakietu Office mogą w łatwy sposób utworzyć Książkę Kontaktów poprzez specjalną funkcję umożliwiającą eksport lub import kontaktów z programu Outlook.

W przypadku, gdy mamy już utworzoną Książkę Kontaktów to funkcja tylko dopisze dane z aplikacji Outlook, których nie ma w naszej bazie lub na odwrót, dopisze dane zawarte w Książce Kontaktów których nie ma w aplikacji Outlook.

Archiwizacja danych

W celu zabezpieczenia danych przed ich utratą z powodu awarii aplikacji jest możliwość archiwizowania kontaktów, wiadomości wysłanych, odebranych i do wysłania. Dzięki utworzonemu w ten sposób archiwum w każdej chwili można odtworzyć wszystkie kontakty, czy kampanie SMS. Archiwizować można również wtedy gdy w aplikacji mamy nagromadzoną zbyt dużą ilość informacji, ale nie chcemy się ich trwale pozbywać.

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo danych
Dane, które przechowywane są w Książce Kontaktów są bezpieczne ponieważ wszystkie dane są przechowywane na Twoim komputerze i to Ty dbasz o ich bezpieczeństwo. Uważamy, że każda firma najlepiej wie jak chronić swoje dane stosując odpowiednie programy antywirusowe, firewoll'e czy zapory sieciowe.