Tak. Wiadomości SMS mogą być spersonalizowane. Oznacza to, że każdy odbiorca może otrzymać innej treści wiadomość.

Osiągnięcie tego celu możliwe jest w przypadku wykorzystania szablonu Excel dostępnego w aplikacji 2Text. Do każdej komórki należy wpisać inną treść. W trakcie wysyłki treść z poszczególnych komórek zostaje scalona do postaci jednej wiadomości.