• Można odpowiedzieć na numer, z którego przyszła wiadomość SMS w przypadku, gdy została ona wysłana jako SMS Mini lub jako SMS Standard lecz gdy użyto Indywidualnego Numeru Dostępowego. Odpowiedź trafi do Skrzynki Odbiorczej Klienta w aplikacji 2Text.
  • Jeżli odbiorca otrzymał wiadomość SMS wysłaną z Indywidualnego Numeru Dostępowego to może użyć tego numeru w celu wysłania wysłania na niego wiadomości SMS,
  • W przypadku wysłania wiadomości SMS Standard (z własnym polem nadawcy np TeleCom), odbiorca nie ma możliwości odpowiedzieć SMSem.

Komentarz:

Należy odróżnić funkcję odpowiedzi na numer i użycia numeru w celu wysłania na niego wiadomości SMS.