Standardowy SMS zawiera 160 znaków. Aplikacja 2Text umozliwia wpisanie jednak treści wiadomości zawierającej aż 612 znaków (4 SMSy). 

Odbiorca wiadomości SMS otrzyma scalony tekst w postaci jednej wiadomości (o ile jego telefon posiada taką funkcjonalność).

Abonent usługi Telekomunikat taryfikowany jest w zalezności od ilości wpisanych znaków w teści SMS-a.

  • Jeżeli ilość znaków wynosi do 160, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie jednego SMS-a.
  •  Jeżeli ilość znaków wynosi od 161 do 306, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie dwóch SMS-ów.
  •  Jeżeli ilość znaków wynosi od 307 do 459, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie trzech SMS-ów.
  • Jeżeli ilość znaków wynosi od 460 do 612, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie czterech SMS-ów.

Jeżeli wiadomość SMS ma więcej niż 160 znaków, to treść wiadomości dzielona jest na pojedyncze SMS-y, z których każdy ma 153 znaki. Pozostałe znaki, czyli 7,  rezerwowane są na informacje, mogące pozwolić na scalenie wiadomości w jednego długiego SMS-a.

Powyższe informacje dotyczą wiadomości bez polskich znaków. Aplikacja 2Tekst automatycznie konwertuje polskie znaki zawierające tzw. ogonki na litery bez ogonków. Np. ą -> a, ć -> c, ń -> n itp.

UWAGA

Stosowanie w treści SMS-a znaków specjalnych takich jak: ~, ^, |, ], [, {, }, \, oraz znaku nowej linii (Enter) powoduje, że zajmują one miejsce dwóch znaków.