Premium Rate to skrócona, numeracja o podwyższonej płatności.

Indywidualny Numer Dostępowy Premium Rate (IND PR) jest przypisany tylko jednego użytkownika. W porównaniu ze Współdzielonym Numerem jest dużo droższy w utrzymaniu, jednakże dający o wiele większe możliwości.

Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca wiadomości jest obciążany podwyższoną opłatą, zaś odbiorca wiadomości (organizator) otrzymuje od TeleCom prowizję. Dzięki Premium SMS, można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne płatne usługi, co może stanowić źródło znacznych dochodów.