Współdzielony Numer Dostępowy Short Code (WND SC) to czterocyfrowy numer 43 01, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

Z numeru 43 01 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym Short Code (WND SC) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.