Współdzielony Numer Dostępowy SMS (WND SMS) to standardowy dziewięciocyfrowy numer 503 340 503, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

Z numeru 503 340 503 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym (WND SMS) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.