Wiadomości SMS typu Standard umożliwiają m.in.:

  • nadanie dowolnej nazwy nadawcy, która zostanie wyświetlona w polu "Od" odbiorcy wiadomości np TeleCom.
  • stosowanie Współdzielonej oraz Indywidualnej numeracji

Wiadomości SMS typu Standard odgrywają bardzo istotną rolę w biznesowych procesach komunikacyjnych. Tego typu wiadomości podnoszą prestiż oraz wiarygodność firmy dokonującej wysyłki. Odbiorca otrzymujący taką wiadomość przekonany jest o wiarygodności firmy, od której dostał informację.