Wiadomości SMS typu MINI wysyłane są z losowych dziewięciocyfrowych numerów będących w dyspozycji Operatora. Przy tego typu wiadomościach zalecane jest, aby w treści wiadomości umieścić informację od kogo pochodzi ta wiadomość. Brak takiej informacji uniemożliwi identyfikację nadawcy.

Odbiorca wiadomości typu MINI ma możliwość odpowiedzieć na nią.

Należy podkreślić, że ten rodzaj odpowiedzi możliwy jest tylko po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS. Odbiorca wiadomości nie może wysłać odpowiedzi wprowadzając ręcznie numer, z którego otrzymał wiadomość. Może jedynie użyć dostępnej w telefonie funkcji "odpowiedz" na wiadomość. Odpowiedzi SMS MINI są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację dwukierunkową. Odbiór tego typu wiadomości nie wymaga po stronie organizatora kampanii żadnej konfiguracji ani ponoszenia kosztów.

Z uwagi na swoją cenę oraz inne możliwości są obecnie najchętniej wykorzystywanym typem wiadomości. SMSy te charakteryzują się możliwością pełnego wsparcia odpowiedzi, co czyni je najbardziej istotnymi w komunikacji z klientem. Tego typu wiadomości są najtańszą formą komunikacji.