Wiadomości SMS typu MINI/ECO (w zalezności od aplikacji, z której korzysta Klient) wysyłane są z losowych dziewięciocyfrowych numerów będących w dyspozycji Operatora. Przy tego typu wiadomościach zalecane jest, aby w treści wiadomości umieścić informację od kogo pochodzi ta wiadomość. Brak takiej informacji uniemożliwi identyfikację nadawcy.

Odbiorca wiadomości typu MINI/ECO ma możliwość odpowiedzieć na nią.

Należy podkreślić, że ten rodzaj odpowiedzi możliwy jest tylko po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS. Odbiorca wiadomości nie może wysłać odpowiedzi wprowadzając ręcznie numer, z którego otrzymał wiadomość. Może jedynie użyć dostępnej w telefonie funkcji "odpowiedz" na wiadomość. Odpowiedzi SMS MINI są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację dwukierunkową. Odbiór tego typu wiadomości nie wymaga po stronie organizatora kampanii żadnej konfiguracji ani ponoszenia kosztów.

Z uwagi na swoją cenę oraz inne możliwości są obecnie najchętniej wykorzystywanym typem wiadomości. SMSy te charakteryzują się możliwością pełnego wsparcia odpowiedzi, co czyni je najbardziej istotnymi w komunikacji z klientem. Tego typu wiadomości są najtańszą formą komunikacji.