Owszem, istnieją darmowe bramki SMS jednak posiadają one bardzo wiele wad, które wręcz dyskwalifikują zastosowanie ich w biznesie. Są to m.in.:

 • limity dziennie wysłanych wiadomości,
 • dołączane informacje reklamowe od usługodawcy,
 • konieczność wpisywania przy każdej wiadomości haseł z obrazków,
 • brak możliwości zdefiniowania grup kontaktów,
 • konieczność wprowadzania przy każdej wiadomości numerów telefonów oraz treści wiadomości,
 • brak gwarancji oraz kontroli ile wiadomości SMS zostało poprawnie wysłanych, brak historii wysłanych wiadomości,
 • brak terminarza oraz planowania promocji,
 • brak wsparcia technicznego, brak ujednoliconej bazy kontaktów,
 • brak możliwości zdalnego wysyłania wiadomości,
 • brak statystyk oraz raportów,
 • brak możliwości wysłania wiadomości SMS do sieci zagranicznych,
 • brak wsparcia dla zmiennego pola nadawcy,
 • brak możliwości wysyłania zakładek WAP Push,
 • brak możliwości stosowania polskich znaków,
 • bardzo ograniczona przepustowość i szybkość wysyłania,
 • brak możliwości stosowania spersonalizowanych SMSów oraz naprawdę wiele, wiele innych utrudnień w zastosowaniu biznesowym.

Telekomunikat jest wolny od powyższych utrudnień oraz ograniczeń a dodatkowo posiada inne, przydatne funkcjonalności usprawniające pracę, zwiększające wydajność oraz efektywność.