Podstawowym warunkiem, który należy spełnić jest to, aby Twój komputer był podłączony do sieci Internet.

Dobrze by było, aby na komputerze był zainstalowany program Excel wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Brak tego składnika uniemożliwi korzystanie z szablonów niezbędnych do importu rekordów do książki kontaktów oraz do importu kontaktów w celu realizacji spersonalizowanej wysyłki SMS.