Opłata Minimalna jest w całości do wykorzystania przez SMS-y i MMS-y niezaleznie od rodzaju wysyłki.

Przykład:

Opłata Minimalna wynosi 400,00 PLN netto

W ramach Opłaty Minimalnej przysługuje 10000 SMS-ów MINI lub 5000 SMS Standard lub 952 MMS-y.
Inaczej mówiąc kwota 400 zł NETTO jest w całości do skonsumowania przez SMS-y i MMS-y po ustalonej cenie, czyli:

  • 0,04 netto-SMS MINI
  • 0,08 netto SMS Standard
  • 0,42 netto - MMS

Nie ma znaczenia który typ wiadomości będzie wysyłany. Podane wartości SMS-ów zawartych w Opłacie Minimalnej są maksymalnymi wartościami wynikającymi z działania matematycznego (np. 400,00: 0,04 = 10000 SMS MINI)
Równie dobrze można wysyłać wiadomości MMS, których wartość także będzie odejmowana od kwoty Opłaty Minimalnej.

Po wykorzystaniu kwoty Opłaty Minimalnej koszt wysłania SMS i MMS pozostaje bez zmian.