Opłata minimalna jest pobierana od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji Usługi.

Jeżeli kwota netto opłat za wysłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest mniejsza od opłaty minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłacie minimalnej.

Jeżeli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest większa lub równa opłacie minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłatom za wysyłane faxy, komunikaty głosowe, wiadomości SMS lub MMS.

Przykład:

Opłata Minimalna wynosi 35,00 PLN netto
Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 33,90 PLN netto (mniej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 35,00 PLN netto.
Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 37,00 PLN netto (więcej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 37,00 PLN netto.