Za korzystanie z usługi Klient ponosi w zależności od oferty:

  • opłatę jednorazową aktywacyjną,
  • opłatę abonamentową lub opłatę minimalną,
  • opłaty za wysłanie wiadomości SMS, MMS,
  • inne opłaty nieobowiązkowe, które umożliwiają skorzystanie z rozszerzonych funkcji usługi Telekomunikat

Szczegółowe koszty przedstawione są w Szczegółowych Warunkach Promocji oraz w Cenniku. Dokumenty dostępne są w dziale  Do Pobrania.