Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania

Owszem, istnieją darmowe bramki SMS jednak posiadają one bardzo wiele wad, które wręcz dyskwalifikują zastosowanie ich w biznesie. Są to m.in.:

 • limity dziennie wysłanych wiadomości,
 • dołączane informacje reklamowe od usługodawcy,
 • konieczność wpisywania przy każdej wiadomości haseł z obrazków,
 • brak możliwości zdefiniowania grup kontaktów,
 • konieczność wprowadzania przy każdej wiadomości numerów telefonów oraz treści wiadomości,
 • brak gwarancji oraz kontroli ile wiadomości SMS zostało poprawnie wysłanych, brak historii wysłanych wiadomości,
 • brak terminarza oraz planowania promocji,
 • brak wsparcia technicznego, brak ujednoliconej bazy kontaktów,
 • brak możliwości zdalnego wysyłania wiadomości,
 • brak statystyk oraz raportów,
 • brak możliwości wysłania wiadomości SMS do sieci zagranicznych,
 • brak wsparcia dla zmiennego pola nadawcy,
 • brak możliwości wysyłania zakładek WAP Push,
 • brak możliwości stosowania polskich znaków,
 • bardzo ograniczona przepustowość i szybkość wysyłania,
 • brak możliwości stosowania spersonalizowanych SMSów oraz naprawdę wiele, wiele innych utrudnień w zastosowaniu biznesowym.

Telekomunikat jest wolny od powyższych utrudnień oraz ograniczeń a dodatkowo posiada inne, przydatne funkcjonalności usprawniające pracę, zwiększające wydajność oraz efektywność.

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić jest to, aby Twój komputer był podłączony do sieci Internet.

Dobrze by było, aby na komputerze był zainstalowany program Excel wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Brak tego składnika uniemożliwi korzystanie z szablonów niezbędnych do importu rekordów do książki kontaktów oraz do importu kontaktów w celu realizacji spersonalizowanej wysyłki SMS.

 

 

Tak. Usługę Telekomunikat można mieć zainstalowaną na pendrive i korzystać na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.

Tak. Aplikację umożliwiającą korzystanie z usługi Telekomunikat można instalować na dowolnej ilości komputerów. Nie są pobierane żadne dodatowe opłaty.

Opłata Minimalna jest w całości do wykorzystania przez SMS-y i MMS-y niezaleznie od rodzaju wysyłki.

Przykład:

Opłata Minimalna wynosi 400,00 PLN netto

W ramach Opłaty Minimalnej przysługuje 5714 SMS-ów MINI lub 5000 SMS Standard lub 952 MMS-y.
Inaczej mówiąc kwota 400 zł NETTO jest w całości do skonsumowania przez SMS-y i MMS-y po ustalonej cenie, czyli:

 • 0,07 netto-SMS MINI
 • 0,08 netto SMS Standard
 • 0,42 netto - MMS

Nie ma znaczenia który typ wiadomości będzie wysyłany. Podane wartości SMS-ów zawartych w Opłacie Minimalnej są maksymalnymi wartościami wynikającymi z działania matematycznego (np. 400,00: 0,08 = 5000 SMS Standard)
Równie dobrze można wysyłać wiadomości MMS, których wartość także będzie odejmowana od kwoty Opłaty Minimalnej.

Po wykorzystaniu kwoty Opłaty Minimalnej koszt wysłania SMS i MMS pozostaje bez zmian.

Opłata minimalna jest pobierana od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji Usługi.

Jeżeli kwota netto opłat za wysłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest mniejsza od opłaty minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłacie minimalnej.

Jeżeli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest większa lub równa opłacie minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłatom za wysyłane faxy, komunikaty głosowe, wiadomości SMS lub MMS.

Przykład:

Opłata Minimalna wynosi 35,00 PLN netto
Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 33,90 PLN netto (mniej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 35,00 PLN netto.
Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 37,00 PLN netto (więcej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 37,00 PLN netto.

Za korzystanie z usługi Klient ponosi w zależności od oferty:

 • opłatę jednorazową aktywacyjną,
 • opłatę abonamentową lub opłatę minimalną,
 • opłaty za wysłanie wiadomości SMS, MMS,
 • inne opłaty nieobowiązkowe, które umożliwiają skorzystanie z rozszerzonych funkcji usługi Telekomunikat

Szczegółowe koszty przedstawione są w Szczegółowych Warunkach Promocji oraz w Cenniku. Dokumenty dostępne są w dziale  Do Pobrania.

Dowolny komputer, na którym stabilnie pracuje system operacyjny od Windows 2000 wzwyż.
Komputer musi być podłączony do sieci Internet łączem min. 512/128 kbps.

Telekomunikat to narzędzie do zarządzania masową komunikacją.

Dzięki usłudze Telekomunikat można wysyłać automatyczne i masowe wiadomości SMS oraz MMS do zdefiniowanych grup osób lub firm.
Usługa służy do automatyzacji pracy związanej z realizacją kampanii marketingowych, dystrybucji informacji, utrzymywania relacji z klientami, itp.

Tak. Aplikacja 2Text udostępnia szczegółowe raporty:

 • doręczonych SMS-ów,
 • niedoręczonych SMS-ów,
 • w trakcie wysyłki
 • niewysłane (błąd)

Tak. Aplikacja 2Text wyposażona jest książkę kontaktów, do której mozna zaimportować własne bazy danych.

Książka kontaktów umożliwia tworzenie wielu grup kontaktów. Do każdej grupy możemy ustalić aż 7 podgrup, co umożliwia doskonałą selekcję bazy, a w konsekwencji realizowanie bardzo precyzyjnie zaplanowanych wysyłek.

Na skuteczność doręczeń Operator nie ma wpływu. Uzależnione to jest od czynników niezależnych od Operatora takich jak: aktualność użytej bazy do wysyłki, oraz czynnki leżące już po stronie odbiorców wiadomości.

Tak. Wiadomości SMS mogą być spersonalizowane. Oznacza to, że każdy odbiorca może otrzymać innej treści wiadomość.

Osiągnięcie tego celu możliwe jest w przypadku wykorzystania szablonu Excel dostępnego w aplikacji 2Text. Do każdej komórki należy wpisać inną treść. W trakcie wysyłki treść z poszczególnych komórek zostaje scalona do postaci jednej wiadomości.

 • Można odpowiedzieć na numer, z którego przyszła wiadomość SMS w przypadku, gdy została ona wysłana jako SMS Mini lub jako SMS Standard lecz gdy użyto Indywidualnego Numeru Dostępowego. Odpowiedź trafi do Skrzynki Odbiorczej Klienta w aplikacji 2Text.
 • Jeżli odbiorca otrzymał wiadomość SMS wysłaną z Indywidualnego Numeru Dostępowego to może użyć tego numeru w celu wysłania wysłania na niego wiadomości SMS,
 • W przypadku wysłania wiadomości SMS Standard (z własnym polem nadawcy np TeleCom), odbiorca nie ma możliwości odpowiedzieć SMSem.

Komentarz:

Należy odróżnić funkcję odpowiedzi na numer i użycia numeru w celu wysłania na niego wiadomości SMS.

Nie mozna oddzwonić na numer, z którego przyszła wiadomość SMS. W przypadku próby dodzwonienia się na numer z którego przyszedł SMS dzwoniący usłyszy sygnał oczekiwania. Połączenie nie zostanie odebrane.

Standardowy SMS zawiera 160 znaków. Aplikacja 2Text umozliwia wpisanie jednak treści wiadomości zawierającej aż 612 znaków (4 SMSy). 

Odbiorca wiadomości SMS otrzyma scalony tekst w postaci jednej wiadomości (o ile jego telefon posiada taką funkcjonalność).

Abonent usługi Telekomunikat taryfikowany jest w zalezności od ilości wpisanych znaków w teści SMS-a.

 • Jeżeli ilość znaków wynosi do 160, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie jednego SMS-a.
 •  Jeżeli ilość znaków wynosi od 161 do 306, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie dwóch SMS-ów.
 •  Jeżeli ilość znaków wynosi od 307 do 459, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie trzech SMS-ów.
 • Jeżeli ilość znaków wynosi od 460 do 612, to Abonent zostanie obciążony za wysłanie czterech SMS-ów.

Jeżeli wiadomość SMS ma więcej niż 160 znaków, to treść wiadomości dzielona jest na pojedyncze SMS-y, z których każdy ma 153 znaki. Pozostałe znaki, czyli 7,  rezerwowane są na informacje, mogące pozwolić na scalenie wiadomości w jednego długiego SMS-a.

Powyższe informacje dotyczą wiadomości bez polskich znaków. Aplikacja 2Tekst automatycznie konwertuje polskie znaki zawierające tzw. ogonki na litery bez ogonków. Np. ą -> a, ć -> c, ń -> n itp.

UWAGA

Stosowanie w treści SMS-a znaków specjalnych takich jak: ~, ^, |, ], [, {, }, \, oraz znaku nowej linii (Enter) powoduje, że zajmują one miejsce dwóch znaków.

Nie. Aplikacja 2Text uniemożliwia stosowanie polskich znaków diakrytycznych. Możliwość stosowania polskich znaków została zablokowana celowo, aby uniknąć skracania wiadomości.

Tekst wpisany z polskimi znakami diakrytycznymi np. "ś, ć, ł, ą" zostanie automatycznie konwertowany do ich "odpowiedników" np. ś → s, ą → a, itd.
Konwersja następuje w sposób automatyczny podczas wysyłania wiadomości.

Tak. Usługa Telekomunikat umożliwia odbieranie wiadomości SMS.

Mozliwe jest to na dwa sposoby:

 • Jeżeli wysyłasz wiadomości SMS jako MINI (wysyłane z losowych numerów) to odbiorca wiadomości może na nią odpowiedzieć. Odpowiedź zostanie zarejestrowana w skrzynce odbiorczej.
 • Jeżeli wysyłasz wiadomości SMS jako Standard z Indywidualnego Numeru Dostępowego to odbiorca może na nią odpowiedzieć lub użyć numeru do wysłania wiadomości w późniejszym terminie. Odpowiedź zostanie zarejestrowana w skrzynce odbiorczej.

Nie musisz posiadać karty SIM.

Jeżeli jednak chciałbyś, aby wiadomości SMS były wysyłane z tego numeru, którym już dysponujesz to możemy przenieść go do naszego systemu. Po przeniesieniu numeru stracisz jednak możliwość używania go w swoim telefonie i nie będziesz miał możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

Premium Rate to skrócona, numeracja o podwyższonej płatności.

Indywidualny Numer Dostępowy Premium Rate (IND PR) jest przypisany tylko jednego użytkownika. W porównaniu ze Współdzielonym Numerem jest dużo droższy w utrzymaniu, jednakże dający o wiele większe możliwości.

Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca wiadomości jest obciążany podwyższoną opłatą, zaś odbiorca wiadomości (organizator) otrzymuje od TeleCom prowizję. Dzięki Premium SMS, można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne płatne usługi, co może stanowić źródło znacznych dochodów.

Premium Rate to skrócona, numeracja o podwyższonej płatności.

Współdzielony Numer Dostępowy Premium Rate jest numerem, z którego mogą korzystać wszyscy Klienci usługi Telekomunikat. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest znikomy koszt wdrożenia i utrzymania usługi.

Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca wiadomości jest obciążany podwyższoną opłatą, zaś odbiorca wiadomości (organizator) otrzymuje od TeleCom prowizję. Dzięki Premium SMS, można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne płatne usługi, co może stanowić źródło znacznych dochodów.

Indywidualny Numer Dostępowy MMS (IND MMS) jest to standardowy dziewięciocyfrowy numer służący do odbierania wiadomości MMS.

Indywidualny Numer Dostępowy Short Code (IND SC) to czterocyfrowy numer, który przypisany jest tylko do jednego użytkownika.

Z Indywidualnego Numeru Dostępowego Short Code (IND SC) można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości.

Dodatkowo można definiować Prefiksy, które umożliwiają tworzenie własnej bazy numerów wg grup temetycznych np POGODA, KULTURA czy SPORT. Osoby, które zapiszą się do danej grupy tematycznej będą otrzymywały bezpłatne informacje.

Istotną róznicą pomiędzy IND a Współdzielonymi Numerami Dostepowymi jest to, że w przypadku IND jest zupełna dowolność w stosowaniu Prefiksów.

Indywidualny Numer Dostępowy SMS (IND SMS) to standardowy dziwięciocyfrowy numer, który przypisany jest tylko do jednego użytkownika.

Z Indywidualnego Numeru Dostępowego SMS (IND SMS) można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości.

Dodatkowo można definiować Prefiksy, które umożliwiają tworzenie własnej bazy numerów wg grup temetycznych np POGODA, KULTURA czy SPORT. Osoby, które zapiszą się do danej grupy tematycznej będą otrzymywały bezpłatne informacje.

Istotną róznicą pomiędzy IND SMS a WND SMS jest to, że w przypadku IND jest zupełna dowolność w stosowaniu Prefiksów.

Współdzielony Numer Dostępowy Short Code (WND SC) to czterocyfrowy numer 43 01, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

Z numeru 43 01 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym Short Code (WND SC) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.

Współdzielony Numer Dostępowy SMS (WND SMS) to standardowy dziewięciocyfrowy numer 503 340 503, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

Z numeru 503 340 503 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym (WND SMS) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.

Wiadomości SMS typu Standard/Full (w zalezności od aplikacji, z której korzysta Klient) umożliwiają m.in.:

 • nadanie dowolnej nazwy nadawcy, która zostanie wyświetlona w polu "Od" odbiorcy wiadomości np TeleCom.
 • stosowanie Współdzielonej oraz Indywidualnej numeracji

Wiadomości SMS typu Standard/Full odgrywają bardzo istotną rolę w biznesowych procesach komunikacyjnych. Tego typu wiadomości podnoszą prestiż oraz wiarygodność firmy dokonującej wysyłki. Odbiorca otrzymujący taką wiadomość przekonany jest o wiarygodności firmy, od której dostał informację.

Wiadomości SMS typu MINI/ECO (w zalezności od aplikacji, z której korzysta Klient) wysyłane są z losowych dziewięciocyfrowych numerów będących w dyspozycji Operatora. Przy tego typu wiadomościach zalecane jest, aby w treści wiadomości umieścić informację od kogo pochodzi ta wiadomość. Brak takiej informacji uniemożliwi identyfikację nadawcy.

Odbiorca wiadomości typu MINI/ECO ma możliwość odpowiedzieć na nią.

Należy podkreślić, że ten rodzaj odpowiedzi możliwy jest tylko po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS. Odbiorca wiadomości nie może wysłać odpowiedzi wprowadzając ręcznie numer, z którego otrzymał wiadomość. Może jedynie użyć dostępnej w telefonie funkcji "odpowiedz" na wiadomość. Odpowiedzi SMS MINI są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację dwukierunkową. Odbiór tego typu wiadomości nie wymaga po stronie organizatora kampanii żadnej konfiguracji ani ponoszenia kosztów.

Z uwagi na swoją cenę oraz inne możliwości są obecnie najchętniej wykorzystywanym typem wiadomości. SMSy te charakteryzują się możliwością pełnego wsparcia odpowiedzi, co czyni je najbardziej istotnymi w komunikacji z klientem. Tego typu wiadomości są najtańszą formą komunikacji.

 

Wiadomości SMS mogą być wysyłane na kilka sposobów:

 • z wirtualnych dziewięciocyfrowych, zmiennych numerów. Pole nadawcy może więc za każdym razem identyfikować się innym numerem. Dlatego w treści SMS należy podać kto jest jej nadawcą. Są to tzw SMS-y MINI
 • z Indywidualnego Numeru Dostępowego SMS. Jest to tradycyjny dziewięciocyfrowy numer przypisany do jednego użytkownika. Są to tzw SMS-y Standard,
 • z Indywidualnego Numeru Dostępowego Short Code SMS. Jest to czterocyfrowy numery przypisany do jednego użytkownika. Są to tzw SMS-y Standard,
 • ze Współdzielonego Numeru Dostępowego SMS. Jest to numer 503 340 503, z którego korzystają wszyscy nasi Klienci. Aby posługiwać się tym numerem trzeba mieć zdefiniowane Prefiksy, które umożliwiają Operatorowi na przypisanie zwrotnej odpowiedzi do konkretnego Klienta. Numer ten głównie służy do odbierania wiadomości SMS. Są to tzw SMS-y Standard,
 • ze Współdzielonego Numeru Dostępowego Short Code SMS. Jest to numer 43 01, z którego korzystają wszyscy nasi Klienci. Aby posługiwać się tym numerem trzeba mieć zdefiniowane Prefiksy, które umożliwiają Operatorowi na przypisanie zwrotnej odpowiedzi do konkretnego Klienta. Numer ten głównie służy do odbierania wiadomości SMS. Są to tzw SMS-y Standard,
 • z własną Nazwą Nadawcy np TeleCom. Są to tzw SMS-y Standard,