Cennik

Dopasuj cennik do swoich potrzeb. U nas nie ma pustych abonamentów.

 • Opłaty
 • Promocje
 • Dokumenty do pobrania

Opłaty za korzystanie z usługi Telekomunikat

Wszystkie podane ceny są wartościami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 Zaznacz poniżej nazwy planu taryfowego, aby je porównać

Plan taryfowy

Start   

BASIC   

PRO   

MAX   

USŁUGI PODSTAWOWE

       
Aktywacja 30,00 0,00 0,00 0,00
Opłata Minimalna 0,00 35,00 100,00 400,00

Ile SMS-ów i MMS-ów zawartych jest w Opłacie Minimalnej?

(SMS MINI/SMS Standard/MMS)

0/0/0

388/350/83

1250/1111/238

5714/5000/952

Minimalny Okres Świadczenia Usługi nieokreślony  12 m-cy 12 m-cy  12 m-cy

Opłaty za wysyłanie wiadomości    

       
SMS MINI 0,12 0,09 0,08 0,07
SMS Standard 0,12 0,10 0,09 0,08
SMS Międzynarodowy 0,45 0,28 0,27 0,26
MMS 0,75 0,42 0,42 0,42
SMS Voice (do sieci stacjonarnych) 0,16 0,08 0,07 0,06
SMS Voice (do sieci komórkowych) 0,20 0,12 0,11 0,10
SMS Speed (dopłata do wiadomości SMS typu Standard/Full) 0,05 0,04 0,03 0,01

Opłaty za odbieranie wiadomości    

       
Odpowiedzi SMS MINI 0,00 0,00 0,00 0,00
SMS Standard 0,00 0,00 0,00 0,00
MMS 0,00 0,00 0,00

 Inne opłaty

       
Zapytania HLR. (Dostęp do rejestrów operatorów) 0,06 0,05 0,04 0,03
Zapytania Lookup. (Dostep do rejestrów operatorów) 0,06 0,05 0,04 0,03
Zapytanie NAT. (Dostep do rejestrów operatorów) 0,10 0,09 0,08 0,07
Alfanumeryczne Nazwy Nadawców np. TeleCom

0,00

0,00 0,00 0,00

USŁUGI DODATKOWE

       

Współdzielony Numer Dostępowy SMS (503 340 503)

       
Aktywacja 0,00 0,00 0,00 0,00
Abonament (nielimitowana ilość Prefiksów) 20,00 20,00  20,00 20,00

Współdzielony Numer Dostępowy Short Code (43 01)

       
Aktywacja 0,00 0,00  0,00 0,00
Abonament (nielimitowana ilość Prefiksów) 20,00 20,00  20,00 20,00

Indywidualny Numer Dostępowy SMS

       
Aktywacja (nie dotyczy tzw numerów złotych) 75,00 75,00 75,00
Abonament 80,00  80,00 80,00

Indywidualny Numer Dostępowy Short Code

       
Aktywacja (nie dotyczy tzw numerów złotych) 500,00 500,00 500,00
Abonament 350,00 350,00 350,00

Indywidualny Numer Dostępowy MMS

       
Aktywacja 200,00 200,00 200,00
Abonament 105,00 105,00 105,00

Współdzielony Numer Dostępowy Premium Rate

       
Aktywacja 82,00 82,00 82,00
Abonament 0,00 0,00 0,00
Prowizja 40% 40% 40%

Indywidualny Numer Dostępowy Premium Rate

       
Aktywacja 3000,00 3000,00 3000,00
Opłata minimalna

2000,00

(do T-Mobile)

2000,00

(do T-Mobile)

2000,00

(do T-Mobile)
Prowizja 40% 40% 40%
Wszystkie podane ceny są wartościami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%        

- funkcja niedostępna

Objaśnienia do cennika

 • Opłata Minimalna +

  Opłata minimalna jest pobierana od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji Usługi.

  Jeżeli kwota netto opłat za wysłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest mniejsza od opłaty minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłacie minimalnej.

  Jeżeli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane przez Abonenta w ciągu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura VAT, jest większa lub równa opłacie minimalnej, należności w stosunku do TeleCom będą równe opłatom za wysyłane faxy, komunikaty głosowe, wiadomości SMS lub MMS.

  Przykład:

  Opłata Minimalna wynosi 35,00 PLN netto
  Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 33,90 PLN netto (mniej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 35,00 PLN netto.
  Jeśli kwota netto opłat za wysyłane wiadomości SMS lub MMS zrealizowane w okresie rozliczeniowym wynosi 37,00 PLN netto (więcej niż opłata minimalna), na fakturze pojawi się kwota 37,00 PLN netto.

 • Ile SMS-ów i MMS-ów zawartych jest w Opłacie Minimalnej? +

  Opłata Minimalna jest w całości do wykorzystania przez SMS-y i MMS-y niezaleznie od rodzaju wysyłki.

  Przykład:

  Opłata Minimalna wynosi 400,00 PLN netto

  W ramach Opłaty Minimalnej przysługuje 5714 SMS-ów MINI lub 5000 SMS Standard lub 952 MMS-y.
  Inaczej mówiąc kwota 400 zł NETTO jest w całości do skonsumowania przez SMS-y i MMS-y po ustalonej cenie, czyli:

  • 0,07 netto-SMS MINI
  • 0,08 netto SMS Standard
  • 0,42 netto - MMS

  Nie ma znaczenia który typ wiadomości będzie wysyłany. Podane wartości SMS-ów zawartych w Opłacie Minimalnej są maksymalnymi wartościami wynikającymi z działania matematycznego (np. 400,00: 0,08 = 5000 SMS Standard)
  Równie dobrze można wysyłać wiadomości MMS, których wartość także będzie odejmowana od kwoty Opłaty Minimalnej.

  Po wykorzystaniu kwoty Opłaty Minimalnej koszt wysłania SMS i MMS pozostaje bez zmian.

 • Co to są wiadomości SMS typu MINI +

  Wiadomości SMS typu MINI/ECO (w zalezności od aplikacji, z której korzysta Klient) wysyłane są z losowych dziewięciocyfrowych numerów będących w dyspozycji Operatora. Przy tego typu wiadomościach zalecane jest, aby w treści wiadomości umieścić informację od kogo pochodzi ta wiadomość. Brak takiej informacji uniemożliwi identyfikację nadawcy.

  Odbiorca wiadomości typu MINI/ECO ma możliwość odpowiedzieć na nią.

  Należy podkreślić, że ten rodzaj odpowiedzi możliwy jest tylko po uprzednim otrzymaniu wiadomości SMS. Odbiorca wiadomości nie może wysłać odpowiedzi wprowadzając ręcznie numer, z którego otrzymał wiadomość. Może jedynie użyć dostępnej w telefonie funkcji "odpowiedz" na wiadomość. Odpowiedzi SMS MINI są najprostszym rozwiązaniem umożliwiającym komunikację dwukierunkową. Odbiór tego typu wiadomości nie wymaga po stronie organizatora kampanii żadnej konfiguracji ani ponoszenia kosztów.

  Z uwagi na swoją cenę oraz inne możliwości są obecnie najchętniej wykorzystywanym typem wiadomości. SMSy te charakteryzują się możliwością pełnego wsparcia odpowiedzi, co czyni je najbardziej istotnymi w komunikacji z klientem. Tego typu wiadomości są najtańszą formą komunikacji.

   

 • Co to są wiadomości typu Standard +

  Wiadomości SMS typu Standard/Full (w zalezności od aplikacji, z której korzysta Klient) umożliwiają m.in.:

  • nadanie dowolnej nazwy nadawcy, która zostanie wyświetlona w polu "Od" odbiorcy wiadomości np TeleCom.
  • stosowanie Współdzielonej oraz Indywidualnej numeracji

  Wiadomości SMS typu Standard/Full odgrywają bardzo istotną rolę w biznesowych procesach komunikacyjnych. Tego typu wiadomości podnoszą prestiż oraz wiarygodność firmy dokonującej wysyłki. Odbiorca otrzymujący taką wiadomość przekonany jest o wiarygodności firmy, od której dostał informację.

 • Co to jest Współdzielony Numer Dostępowy SMS? +

  Współdzielony Numer Dostępowy SMS (WND SMS) to standardowy dziewięciocyfrowy numer 503 340 503, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

  Z numeru 503 340 503 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym (WND SMS) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.

 • Co to jest Współdzielony Numer Dostępowy Short Code +

  Współdzielony Numer Dostępowy Short Code (WND SC) to czterocyfrowy numer 43 01, z którego korzystają wszyscy Klienci usługi Telekomunikat.

  Z numeru 43 01 można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości. Aby można było odbierać wiadomości na Współdzielonym Numerze Dostępowym Short Code (WND SC) należy posiadać zdefiniowane tzw. prefiksy, które umożliwią Operatorowi przypisanie zwrotnej wiadomości SMS do konkretnego użytkownika.

 • Co to jest Indywidualny Numer Dostępowy SMS +

  Indywidualny Numer Dostępowy SMS (IND SMS) to standardowy dziwięciocyfrowy numer, który przypisany jest tylko do jednego użytkownika.

  Z Indywidualnego Numeru Dostępowego SMS (IND SMS) można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości.

  Dodatkowo można definiować Prefiksy, które umożliwiają tworzenie własnej bazy numerów wg grup temetycznych np POGODA, KULTURA czy SPORT. Osoby, które zapiszą się do danej grupy tematycznej będą otrzymywały bezpłatne informacje.

  Istotną róznicą pomiędzy IND SMS a WND SMS jest to, że w przypadku IND jest zupełna dowolność w stosowaniu Prefiksów.

 • Co to jest Indywidualny Numer Dostępowy Short Code +

  Indywidualny Numer Dostępowy Short Code (IND SC) to czterocyfrowy numer, który przypisany jest tylko do jednego użytkownika.

  Z Indywidualnego Numeru Dostępowego Short Code (IND SC) można wysyłać wiadomości SMS jak również odbierać na tym numerze wiadomości.

  Dodatkowo można definiować Prefiksy, które umożliwiają tworzenie własnej bazy numerów wg grup temetycznych np POGODA, KULTURA czy SPORT. Osoby, które zapiszą się do danej grupy tematycznej będą otrzymywały bezpłatne informacje.

  Istotną róznicą pomiędzy IND a Współdzielonymi Numerami Dostepowymi jest to, że w przypadku IND jest zupełna dowolność w stosowaniu Prefiksów.

 • Co to jest Indywidualny Numer Dostępowy MMS +

  Indywidualny Numer Dostępowy MMS (IND MMS) jest to standardowy dziewięciocyfrowy numer służący do odbierania wiadomości MMS.

 • Co to jest Współdzielony Numer Dostępowy Premium Rate +

  Premium Rate to skrócona, numeracja o podwyższonej płatności.

  Współdzielony Numer Dostępowy Premium Rate jest numerem, z którego mogą korzystać wszyscy Klienci usługi Telekomunikat. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest znikomy koszt wdrożenia i utrzymania usługi.

  Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca wiadomości jest obciążany podwyższoną opłatą, zaś odbiorca wiadomości (organizator) otrzymuje od TeleCom prowizję. Dzięki Premium SMS, można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne płatne usługi, co może stanowić źródło znacznych dochodów.

 • Co to jest Indywidualny Numer Dostępowy Premium Rate +

  Premium Rate to skrócona, numeracja o podwyższonej płatności.

  Indywidualny Numer Dostępowy Premium Rate (IND PR) jest przypisany tylko jednego użytkownika. W porównaniu ze Współdzielonym Numerem jest dużo droższy w utrzymaniu, jednakże dający o wiele większe możliwości.

  Za wysłanie SMS-a na taki numer nadawca wiadomości jest obciążany podwyższoną opłatą, zaś odbiorca wiadomości (organizator) otrzymuje od TeleCom prowizję. Dzięki Premium SMS, można udostępnić użytkownikom telefonów GSM różnorodne płatne usługi, co może stanowić źródło znacznych dochodów.

 • 1

Nie wiesz który cennik wybrać?

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży

Tel.: 22 397 79 85 Fax: 22 213 07 70 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty promocyjne

Gwarancja najniższej ceny
Jesteśmy przekonani, że nasza obecna oferta cenowa jest w stanie zaspokoić potrzeby każdej firmy. Uważamy, że nasze ceny są niższe od najniższych.

Jeżeli jednak uważasz, że zasługujesz na indywidualną ofertę, koniecznie skontaktuj się z nami.

 

Tel.: 22 397 79 85; Fax: 22 213 07 70; Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przejdź do działu "Do pobrania"

 

Podoba Ci się Telekomunikat?