Blog

Wszystko o SMS marketing

Blog

marketing mobilny


Jak podaje Wikipedia marketing mobilny może odnosić się do dwóch form komunikacji marketingowej. Pierwszy najbardziej nowoczesny i bardziej istotny to marketing wykonywany za pośrednictwem urządzenia mobilnego np. telefonu komórkowego. Drugi bardziej tradycyjny to marketing za pomocą przekazów ruchomych, na przykład jeżdżące billboardy, pokazy drogowe.

W naszym blogu będziemy zajmowali się tylko marketingiem wykonywanywanym za pośrednictwem urządzeń mobilnych